Vážený pane starosto,

v životě člověka jsou chvíle, kdy přemýšlí nejen o svých krocích, ale i o krocích teamu, v němž se právě nachází, ale také chvíle, kdy musí udělat důležitá rozhodnutí. Tímto, v tuto chvíli pro moji osobu nejdůležitějším rozhodnutím, je po důkladném zvážení všech okolností, podání rezignace na funkci místostarosty města Lázně Bělohrad a zároveň vzdání se mandátu zastupitele města Lázně Bělohrad.

...pokračovat ve čtení

Jirka Bičiště přednesl tento návrh za SNK Bělohradsko na zasedání zastupitelstva 19. června. V té době ještě nebyly realizovány dokončovací práce jako úklid a doplnění zeminy ze strany města ( po cca devíti měsících od výstavby … ). Podotýkáme že k tomu došlo až na základě přednesení našeho požadavku na zastupitelstvu. Jak vyplynulo z diskuze, stávající řešení parkovacích ploch ( podle našeho názoru nevhodné, nekoncepční a neestetické ), navrhl a schválil pouze pan místostarosta Pavlásek. V dalším období proto budeme požadovat aby došlo k přestavbě parkovacích míst v této lokalitě v rámci námi navrhovaného řešení, které je obsaženo v samotném článku.

...pokračovat ve čtení

Naše sdružení považuje situaci týkající se dopravy v našem městě za nedostatečně řešenou a dlouhodobě neudržitelnou. Z toho důvodu jsme do našeho programu zařadily bod „Zřízení dopravní komise a zadání zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě“.

Na základě podnětu zastupitele Lámra z ustavujícího zasedání jsme v prosinci loňského roku iniciovali vznik pracovní skupiny řešící problematiku dopravy v našem městě. Jejími členy jsou zastupitelé Wagenknecht, Pavlásek a Lámr.

...pokračovat ve čtení

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že je třeba tuto možnost využít a věříme, že v našem městečku dosáhneme stejné volební účasti jako při volbách komunálních. Domníváme se, že nejlépe tuto důležitost popisuje komentář Davida Klimeše z týdeníku Ekonom, který najdete níže.

Komentář Davida Klimeše

SNK Bělohradsko

Námi požadovaný uveřejněný text v Bělohradských listech (č. 1/2019, str. 18)

Vážený pane starosto,

v Bělohradských listech č. 5/2018 jste reagoval na dotaz týkající se volebního programu našeho sdružení (zachování volné pozemkové rezervy v centrálních částech města). Jsme toho názoru, že Bělohradské listy by měly být názorově vyvážené, a proto by nám měl být dán prostor pro vyjádření našeho pohledu na věc. ...pokračovat ve čtení

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás jistě sledují rozsáhlé diskuze na webových stránkách města Lázně Bělohrad, v sekci „zeď nářků“ (zde: http://www.lazne-belohrad.cz/zed-narku). Existuje určitá pravděpodobnost, že odpověď nebude uveřejněna včas, proto jí uvádíme i zde. Dále uveřejňujeme i  naší reakci na odpověď pana Pauka, která se týká vysoké ceny a kvality práce na parkovišti u bytovek v Zámecké ulici, naproti Tauchmanovým.

...pokračovat ve čtení