Námi požadovaný uveřejněný text v Bělohradských listech

Námi požadovaný uveřejněný text v Bělohradských listech (č. 1/2019, str. 18)

Vážený pane starosto,

v Bělohradských listech č. 5/2018 jste reagoval na dotaz týkající se volebního programu našeho sdružení (zachování volné pozemkové rezervy v centrálních částech města). Jsme toho názoru, že Bělohradské listy by měly být názorově vyvážené, a proto by nám měl být dán prostor pro vyjádření našeho pohledu na věc.

Tímto Vás prosíme, abyste v obdobných případech v budoucnu umožnil našemu sdružení, které je druhým nejsilnějším uskupením, vyslovit náš názor a tyto reakce i zveřejnit. Jsme přesvědčení, že jako bývalý novinář se s tímto postupem ztotožníte.

S úctou SNK Bělohradsko