Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.belohradsko.cz.

Provozovatelem webových stránek je Sdružení nezávislých kandidátů Bělohradsko.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

V kontaktním formuláři je vyžadováno jméno a email. Tyto údaje uchováváme pouze za účelem Vámi vyžádané komunikace. Odesláním kontaktního formuláře zároveň souhlasíte s poskytnutím těchto údajů.

Cookies

Na stránkách se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá Váš prohlížeč. Slouží pro potřeby Google Analytics – externího počítadla návštěvnosti od firmy Google. Zjišťuje informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše data se s nikým nesdílí.

Kontaktní údaje:

Sdružení nezávislých kandidátů Bělohradsko
Jiří Bičiště - biciste.j@seznam.cz
Lázně Bělohrad