Kamerový systém

(aneb není My jako My)

Často se zamýšlíme nad tím, jak je prezentováno to, co jsme dokázali. Důležité je zmínit, že naší prioritou je vždy město. Chápeme to tak, že zastupitelstvo spolupracuje hlavně ve prospěch občanů a mělo by být jedno, kdo co prosadil.

To se ovšem pochopitelně může změnit v okamžiku, kdy se začtete do volebních programů jednotlivých stran a sdružení a dozvídáte se, co kdo zařídil.

Všimněte si s námi malého, ale velmi podstatného detailu. Někdy se někomu hodí, že je takzvaná „opozice“ pojmenována, nejlépe pak adresně a pěkně jeden po druhém. Ovšem, když je na cestě „dobrá věc“, tak už je vše prezentováno jako dechberoucí úspěch vedení města.

Proto nám bohužel nezbývá nic jiného, než na tuto „mediální hru“ přistoupit a rádi bychom vydali první „korekci“ zejména proto, aby bylo vidět, jak jednoduché by vše mohlo být.

Možná jste v Bělohradských listech (č. 1/2019, str. 19.) zaregistrovali malý článek „KAMEROVÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ“. Po určitých zkušenostech už nyní předvídáme, že na konci volebního období v letáku současného vedení města zazní „zajistili jsme kamerový systém“…

Domníváme se, že článek by ale mohl znít jinak:

„Již řadu let řešíme, zda v našem městě instalovat městský kamerový systém, který by napomohl k řešení prevence kriminality, především na úseku veřejného pořádku, jako jsou různé formy vandalismu. Již v roce 2010 si město nechalo zpracovat studii kamerového systému, který problematiku řešil. Na základě podnětu z roku 2018 od zastupitele p. Trávníka byla oživena myšlenka rozšíření tohoto systému s ohledem na fakt, že je ve městě již několik kamer na městských objektech umístěno (sportovní areál, hasičská zbrojnice) a jelikož se jejich fungování osvědčilo. Město vstoupilo do jednání s několika firmami, které instalaci kamerových systémů poskytují. Chceme tím docílit …“

Závěrem ještě jedna zajímavost – naše sdružení má tento bod ve volebním programu jako jediné ze všech volebních uskupení :).