Sdružení nezávislých kandidátů Bělohradsko

Vážení spoluobčané,
s odstupem času reagujeme na výsledek voleb do zastupitelstva obce.

SNK Bělohradsko oproti předchozím volbám výrazně uspělo, za což Vám upřímně děkujeme.
Díky Vaší důvěře jsme získali 7 mandátů a měli tak lepší pozici při jednáních o personálním obsazení vedení města.

Nové paní starostce Aleně Kuželové i panu místostarostovi Jiřímu Bičiště gratulujeme a držíme palce. Jejich práce stejně jako práce dalších zvolených zastupitelů teprve začíná. Proto oceníme Vaše podněty a návrhy na zlepšení života v našem městečku.

S úctou SNK Bělohradsko

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD

Naši kandidáti

Jiří Bičiště

Jiří Bičiště

 • ředitel TS Nová Paka
 • 51 let
 

Alena Kuželová

Alena Kuželová

 • sociální pracovnice
 • 41 let
 

Ing. Ondřej Trávník

Ing. Ondřej Trávník

 • jednatel společnosti
 • 41 let
 

Ing. Vojtěch Lámr

Ing. Vojtěch Lámr

 • odhadce nemovitostí
 • 37 let
 

Ing. Jiří Wagenknecht

Ing. Jiří Wagenknecht

 • jednatel společnosti
 • 56 let
 

Pavel Janák

Pavel Janák

 • živnostník
 • 44 let
 

Milan Kluz

Milan Kluz

 • manažer
 • 54 let
 

Ing. Karel Houfek

Ing. Karel Houfek

 • konstruktér
 • 69 let
 

Oto Černý

Oto Černý

 • finanční poradce
 • 60 let
 

Jana Feixová

Jana Feixová

 • učitelka
 • 62 let
 

Bohdan Kiec

Bohdan Kiec

 • živnostník
 • 53 let
 

MUDr. Tomáš Kosina

MUDr. Tomáš Kosina

 • zubní lékař
 • 47 let
 

Vratislav Kyzlink

Vratislav Kyzlink

 • jednatel společnosti
 • 60 let
 

Lenka Chlubnová

Lenka Chlubnová

 • vedoucí MŠ Miletín
 • 57 let
 

Libor Knap

Libor Knap

 • koordinátor výroby
 • 54 let
 

Naši a kandidáti jsou lidé úspěšní ve svých oborech, kteří mají jasnou vizi, jakým směrem se má Bělohrad a jeho spádové obce ubírat. Jejich schopnosti a zkušenosti jsou zárukou dobrých rozhodnutí.

Náš volební program

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit u příležitosti nadcházejících komunálních voleb. Jsme nezávislé sdružení obyvatel města, kterým záleží na jeho fungování a dalším rozvoji. Chceme Vám nabídnout své znalosti a časem nabyté zkušenosti z mnoha různých oborů a protihodnotou žádáme nemálo – Vaši důvěru.

Volební programy mají mnohdy, snad již z principu, snahu předkládat světlou budoucnost a slibovat věci, o nichž je již od jejich vyslovení zřejmé, že jsou nereálné. Nic takového u nás nenajdete.

Předstupujeme před Vás v době, která je složitá snad ještě více než dříve, a další vývoj je mimořádně nepředvídatelný. Životní náklady nás všech se doslova utrhly z řetězů. Hospodaření města se to samozřejmě týká také. K nevídanému nárůstu cen energií se přidává také splácení úvěru na budovu nové radnice, kdy vládnoucí koalice nešťastně odsouhlasila podmínky úvěru, s fixací úrokové sazby pouze na jeho část. Jen pro zajímavost, v tuto chvíli budou úroky činit cca 12,5 mil. Kč. Dále pak musíme připočíst i rozpracované (v minulých dvou rozpočtech schválené) investiční akce a nevyužité dotace, např. rekonstrukce veřejného osvětlení.

Z krátkodobého pohledu by se nabízelo řešení finanční situace prodejem nemovitostí v majetku města. Touto cestou však rozhodně jít nechceme, plánujeme naopak svědomitou údržbu a v případě potřeby i citlivé rekonstrukce. Velkou výzvou je zanedbaný rozvoj města v oblasti úspory energií městských objektů, bohužel i v nové budově úřadu. Nadále se budeme snažit, aby město získalo areál Kotykova Mlýna, který by byl ideální pro přesun technických služeb a sběrného dvora. Budeme pokračovat v přípravě nových stavebních pozemků. Znovu také prověříme možnosti získání významných budov do obecního vlastnictví. Chtěli bychom si tím zachovat vliv na dění ve městě. I přes vysoké zadlužení se budeme snažit zajistit prostředky na postupnou opravu silnic, chodníků a veřejného osvětlení s logickým řešením v jednotném stylu. Plánujeme prověřit možnosti zklidnění dopravy na průjezdních komunikacích našeho města. V dlouhodobém horizontu bychom také chtěli začít pracovat na koncepční studii revitalizace spodní části náměstí.

Pozornost chceme věnovat lékařské péči a pečovatelské službě. Budeme jednat s lékaři a hledat lokalitu, která by umožnila soustředění lékařské péče spolu s možností parkování v okolí a s přístupem k hromadné dopravě. To by zároveň uvolnilo dům pečovatelské služby a umožnilo jeho rozšíření o nové byty pro seniory.

Spokojený a naplněný život ve městě si neumíme představit bez podpory činnosti zájmových spolků a sdružení. Rovněž chceme aktivně spolupracovat se všemi podnikatelskými subjekty na území města, protože každý z nich je pro město důležitý. Zvláště chceme iniciovat oboustranně prospěšnou spolupráci s lázněmi, řešení parkování v jejich okolí a maximálně podporujeme obnovu parku Bažantnice.

Jedno bychom Vám přece chtěli na závěr slíbit: Nebudeme součástí politických intrik, které ve výsledku nepřináší nic dobrého. Historicky se v našem městě politické hry nehrály a nemělo by tomu tak být ani nadále. Zvolení zastupitelé by měli hlasovat dle vlastního úsudku a svědomí. Chceme se starat o naše město transparentně, zodpovědně a slušně.

Chceme současný, spíše stagnující, vývoj změnit takovým způsobem, aby se město Lázně Bělohrad stalo ještě lepším místem pro život nejen pro nás, ale i naše potomky a aby i ti měli na co navázat.

Pokud souhlasíte s naší vizí budoucnosti města, prosíme Vás, abyste přišli k volbám v co největším počtu a podpořili nás. Každý hlas se počítá. Pomozte nám zlepšit život v našem městě, bez Vás to rozhodně nezvládneme.

Ke stažení: