Reakce na Zeď nářků

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás jistě sledují rozsáhlé diskuze na webových stránkách města Lázně Bělohrad, v sekci „zeď nářků“ (zde: http://www.lazne-belohrad.cz/zed-narku). Existuje určitá pravděpodobnost, že odpověď nebude uveřejněna včas, proto jí uvádíme i zde. Dále uveřejňujeme i  naší reakci na odpověď pana Pauka, která se týká vysoké ceny a kvality práce na parkovišti u bytovek v Zámecké ulici, naproti Tauchmanovým.


Nejprve reakce na negativní hodnocení bodu našeho volebního programu ze strany současných představitelů města. Jedná se o bod č.3 – Zefektivnění nákupů a následného využívání majetku města, kde poukazujeme na nákup stroje na opravu asfaltových výtluků silnic za 359 000,- Kč i s příslušenstvím, který je velmi málo využíván.

Ahoj Honzo,
děkuji za odpověď. Pro mne jako občana z ní ale opravdu, nezlob se na mne, jasně vyplývá, že pořízení infrasetu na opravu výtluků bylo skutečně velmi špatnou investicí. Oprava 15 metrů čtverečních hovoří o minimálním využití stroje. Jaká je efektivita vynaloženého času a kvalita práce při použití občas? Jenom pravidelné a dlouhodobé používání dává naději na vytvoření zručnosti a dosažení kvality odvedené práce. Troufám si tvrdit, že externí firma by to zvládla rychleji a určitě i ve stejné nebo i vyšší kvalitě. Dle sdělení vedoucího pracovníka jedné firmy zabývající se výstavbou silnic se cena za opravy pohybuje okolo 4000,- Kč za tunu – to je cena 1000,- Kč za 1 metr čtvereční o tloušťce 10 cm – položené ve dvou vrstvách včetně vybourání a řezání. I kdyby byla cena dvojnásobná, stálo by nás to letos 30 000,- Kč. Bez nároků na mzdy ( 2 pracovníci po dobu 5ti dnů), dopravu, materiál,  údržbu stroje, uskladnění a jeho další budoucí opravy. Skutečnost že, jak píšeš, pracovníci TS mají mnoho jiných úkolů je spíše argument proti pořízení stroje a měl být zvážen již při jeho pořizování. Mohli by se tedy  věnovat jiné činnosti.  Stroje nakoupené jako příslušenství, a které se používají, by se pořídily samostatně za úplně jiné náklady. Ale na tuto úvahu je již pozdě. Tolik můj pohled na věc.
Děkuji
Jiří Wagenknecht


Reakce na vyjádření pana Pauka z 26.9. týkající se naší kritiky vybudovaného parkoviště v Zámecké ul. u bytovek ) posledního po levé straně směrem k vlakovému nádraží. On byl dodavatelem stavby a naše kritika se týkala zvýšení ceny parkoviště o 188 000,- Kč (dle dodatku ke smlouvě) a kvality položených obrubníků lemujících parkoviště, z nichž jeden se již vyvrátil.

Určitě není běžné, aby vícenáklady činily cca 100% z ceny, která byla vysoutěžena a byla na ní uzavřena smlouva. To je jako bychom tvrdili, že nový úřad se postaví na základě soutěže za 35 milionů a konečná cena by byla díky vícepracím milionů 70, a že je to v pořádku!  Potom by nějaká soutěž byla naprosto zbytečná a peníze nás všech doslova vyhozené oknem.

Co se týká vyvráceného silničního obrubníku, tak jsme při podrobnějším prozkoumání (4 sondy) zjistili, že se skutečně jedná o špatně provedenou práci. Uvolněných je již dnes celkem 15 ks + 1 ks již vylomený. Při jejich uložení do betonu nebyla dodržena norma ČSN 73 6131, která jasně hovoří, jakým způsobem mají být osazeny a i o dalších podmínkách včetně ošetření betonu při pokládce. Tu přikládám včetně nákresu, ze kterého je jasné, že množství betonu nebylo dodrženo a proto se obrubníky postupně uvolňují při nárazu pneumatiky auta. Pokud by byla norma dodržena, nemohlo by se toto stát. Tím celá diskuze na toto téma končí. Pan Pavlásek, který stavbu převzal, ji tedy převzít vůbec neměl. Dělali jsme 4 sondy a ani v jednom případě to nebylo dle normy. Stačilo přeměřit i dnes obnažený beton.  Vynaložené finanční prostředky nás občanů tedy nebyly správně využity. Na tyto věci bychom ale neměli upozornit až my. Ty měla již dávno řešit současná vládnoucí koalice.

Neshledáváme nic pozoruhodného na tom, co vše se opravilo a vybudovalo. To, že se dělá více investičních akcí, není zásluhou stávajícího vedení, ale hlavně výsledkem vyššího výběru daní, které občané a firmy odvádějí do rozpočtu města. Při lepším hospodaření se toho dalo udělat třeba ještě o něco více.