Pracovní skupina – doprava ve městě

Naše sdružení považuje situaci týkající se dopravy v našem městě za nedostatečně řešenou a dlouhodobě neudržitelnou. Z toho důvodu jsme do našeho programu zařadily bod „Zřízení dopravní komise a zadání zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě“.

Na základě podnětu zastupitele Lámra z ustavujícího zasedání jsme v prosinci loňského roku iniciovali vznik pracovní skupiny řešící problematiku dopravy v našem městě. Jejími členy jsou zastupitelé Wagenknecht, Pavlásek a Lámr.

Jako jeden ze zásadních problémů vnímáme parkování, a to zejména v blízkosti lázní. V současnosti je zpracováván dokument s názvem Generel dopravy, který má mimo jiné za úkol stávající stav vyhodnotit a navrhnout konkrétní řešení.

Pevně doufáme, že závěry tohoto generelu nám pomohou stávající situaci zlepšit. Donedávna toto téma při veřejných jednáních otevírali pouze někteří členové našeho sdružení nebo jednotliví občané. Domníváme se, že iniciativa vedení města byla zcela nedostatečná.

Naše sdružení v nejbližší době očekává svolání oficiální schůzky zástupců lázní se zastupiteli města. Máme informace o tom, že vedení lázní je k takovému jednání přístupné.

Náplň práce této skupiny však tímto zdaleka nekončí. Základní témata a okruhy činnosti jsou ve zkratce následující:

  • generel dopravy - celkové řešení dopravní situace okolí lázní a centra města
  • pasport komunikací - zařazení jednotlivých komunikací a revize dopravního značení
  • parkování - hledání zlepšení parkovacích možností nejen v okolí lázní, nelze opomenout centrum města
  • dopravní obslužnost – obslužnost výrobních podniků, budoucí nově zastavované lokality podle územního plánu
  • přeložka II/284 – proč záležitost utichla ? Nejde náhodou o kontroverzní téma?
  • součinnost Policie ČR – prověření kapacit obecní policie v okolních městech a její případné využívání
  • majetkové vztahy – ne všechny komunikace leží na pozemcích města

Při dalších jednáních zastupitelstva města hodláme rozvinout širokou diskuzi k jednotlivým tématům.

Jsme si vědomi toho, že problematika dopravy v dnešní době postihuje v podstatě celou společnost a není jednoduché jí v okamžiku vyřešit. Naše práce je tedy teprve v počátcích. Mimo jiné i proto uvítáme vaše postřehy a prostřednictvím pracovní skupiny je předneseme při veřejných jednáních. Neváhejte nás tedy kontaktovat 😊