VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Naši kandidáti

Jiří Bičiště

Jiří Bičiště

 • ředitel technických služeb
 • 47 let
 
Vojtěch Lámr

Bc. Vojtěch Lámr

 • odhadce nemovitostí
 • 33 let
 
Alena Kuželová

Alena Kuželová

 • knihovnice
 • 37 let
 
Ondřej Trávník

Ing. Ondřej Trávník

 • manažer prodeje
 • 37 let
 
Ing. Jiří Wagenknecht

Ing. Jiří Wagenknecht

 • jednatel společnosti
 • 52 let
 
Milan Kluz

Milan Kluz

 • vedoucí rozvoje infrastruktury
 • 50 let
 
Jana Feixová

Jana Feixová

 • učitelka MŠ
 • 58 let
 
Ing. Karel Houfek

Ing. Karel Houfek

 • konstruktér
 • 65 let
 
MUDr. Tomáš Kosina

MUDr. Tomáš Kosina

 • zubní lékař
 • 43 let
 
Bohdan Kiec

Bohdan Kiec

 • živnostník
 • 49 let
 
Oto Černý

Oto Černý

 • finanční poradce
 • 56 let
 
Vratislav Kyzlink

Vratislav Kyzlink

 • jednatel společnosti
 • 56 let
 
Jitka Záňová

Jitka Záňová

 • účetní
 • 60 let
 
Jiří Ulver

Jiří Ulver

 • oblastní ředitel servisu
 • 48 let
 
Libor Suchý

Libor Suchý

 • jednatel společnosti
 • 59 let
 

 

 

Naše sdružení Bělohradsko kandidovalo podruhé v komunálních volbách, ty se konaly 5. a 6. října 2018. Oproti předešlým volbám jsme dosáhli ještě lepšího výsledku. Dostali jsme téměř o 2 tisíce více hlasů! Jsme opět druhým nejsilnějším uskupením v našem krásném městě a náskok mezi námi a vítězem voleb je tentokrát pouhých 3,5 procenta.

Získali jsme o jednoho zastupitele více. Nyní máme 5 našich kandidátů v zastupitelstvu města!

Naši zvolení kandidáti:

 • Bičiště Jiří
 • Kuželová Alena DiS.
 • Lámr Vojtěch Bc.
 • Trávník Ondřej Ing.
 • Wagenknecht Jiří Ing.

Moc všem našim voličům děkujeme!


Výsledky voleb 2018


Dopis spoluobčanům

 


Vážení spoluobčané,

jistě jste zaznamenali stavbu nového městského úřadu. Na veřejném zasedání zastupitelstva, které proběhlo v únoru letošního roku, byla 9-ti hlasy schválena výstavba této budovy v čele náměstí. Sice jsme dost hlasitě argumentovali proti, bohužel karty byly pravděpodobně již rozdány. Zda podporovatelé této investiční akce byli již předem rozhodnuti nebo dokonce instruováni nedokážeme posoudit.

Pro zajímavost v příloze přikládáme zápisy z minulých zasedání, které sahají až do roku 2018. V nich se mimo jiné dočtete (zažluceno), jak se někteří kolegové zastupitelé vyjadřovali (cena nesmí překročit 35 mil. Kč bez DPH, navyšování ceny je nepřípustné, cena musí být přijatelná i pro občana apod.).

Současně přikládáme zápis z února tohoto roku, kde byla stavba schválena s podstatně vyšší cenou. Kolegové, kteří dříve nepřipouštěli navyšování ceny, snad zapomněli…nebo dobrovolně či pod nátlakem změnili názor.

S jejich pohledem na věc jsme nesouhlasili, rozhodnutí zastupitelstva jako kolektivu však musíme respektovat. Můžeme jen doufat, že nedojde k dalšímu zvyšování ceny výstavby. Rovněž doufáme, že se díky této stavbě stav městské pokladny nezhorší natolik, aby bylo nutné uvažovat o prodeji jiného majetku (spořitelna, městské byty apod.)


Vážení spoluobčané,

po delší odmlce se na Vás obracíme s informacemi o některých záležitostech projednávaných na zastupitelstvu našeho města.

Jak nejspíš víte, tak po volbách v roce 2018 došlo opět mezi některými členy zastupitelstva k podpisu dohody o spolupráci, což naši pozici prosazovat smysluplné záměry značně ztížilo. Domníváme se, že takové námi nevyvolané rozdělování na „koalici“ a „opozici“ v našem malém městě zcela postrádá smysl a v našich poměrech nepřináší nic dobrého. Nebyli jsme to tedy my, kdo kolektiv zvolených zastupitelů rozštěpil již po volbách v roce 2014. Zajímá-li Vás, kdo je za toto rozdělení zodpovědný, pak se obraťte přímo na pana starostu.

I přes současný stav jsme však přesvědčeni, že právě Váš apel na současné vedení města může věci rozhýbat a posunout tím správným směrem. A právě z tohoto důvodu Vás chceme seznámit s několika tématy, která jsou
aktuálně bělohradskou veřejností diskutována.

Více se dočtete v následujícím letáku ke stažení, vytištěný by se měl objevit i ve Vašich poštovních schránkách.

Leták Bělohradské korekce ke stažení (v pdf)

Z obsahu:

 • Kotykův mlýn
 • Pozemek u bývalé lesní správy
 • Parkování v lokalitě u lázní
 • „Tak ještě jednu rundu prosím“
 • Internetové stránky
 • Městský úřad
 • Odměny za „mimořádné výkony“

Vážení spoluobčané,
domníváme se, že informace, které dostáváte např. prostřednictvím Bělohradských listů, nejsou zcela objektivní, a právě proto jsme se rozhodli Vás touto formou oslovit.
Přístup zastupitelů patrný z průběhu a výsledků jednotlivých hlasování je pro nás velkým zklamáním. Naše argumenty, ať už jsou smysluplnější, mnohdy nejsou „koalicí“ přijímány bez potřebného zdůvodnění. A to je
podle našeho názoru špatně. Dokážeme jen těžko posoudit, zda se jedná o výraz loajality vůči vedení města, ctění principiálního rozdělení zastupitelstva nebo pouhá obava z případných následků při vyslovení odlišného názoru.
Jsme si vědomi toho, že v současné nepříznivé celostátní situaci má mnoho z Vás úplně jiné starosti. Toto chápeme, naším záměrem je primárně rozvinout diskuzi o stěžejních tématech napříč bělohradskou veřejností. Předem děkujeme za Vaši případnou angažovanost v těchto záležitostech a přejeme Vám mnoho zdraví a sil v této nelehké době.

S pozdravem Vaši „opoziční“ zastupitelé
Jiří Bičiště, Ondřej Trávník, Vojtěch Lámr, Alena Kuželová, Jiří Wagenknecht (za sdružení Bělohradsko)
Jitka Košťálová (za sdružení Východočeši)