Rezignace na post místostarosty a člena zastupitelstva města Lázně Bělohrad

Vážený pane starosto,

v životě člověka jsou chvíle, kdy přemýšlí nejen o svých krocích, ale i o krocích teamu, v němž se právě nachází, ale také chvíle, kdy musí udělat důležitá rozhodnutí. Tímto, v tuto chvíli pro moji osobu nejdůležitějším rozhodnutím, je po důkladném zvážení všech okolností, podání rezignace na funkci místostarosty města Lázně Bělohrad a zároveň vzdání se mandátu zastupitele města Lázně Bělohrad.

Důvody, které mě vedly ke složení funkce a mého mandátu jsou jednoduché. Jde mi o nastavení priorit v mém životě a toho, čemu se chci dále věnovat. Chci se nadále zaměřit na činnosti, které jsou mi blízké jak v pracovním, tak i v osobním životě. Chci se zaměřit na práci, kde všichni táhnou za jeden provaz, můžou se jeden na druhého ve všem a stoprocentně spolehnout, všichni pracují ve prospěch stejné a dobré věci a ne především pro vlastní prospěch na úkor druhého, nebo dokonce celého teamu spolupracovníků.

Situace v našem městě, ale především na jednotlivých postech na městském úřadě, technických službách, kulturním středisku, knihovně a v pečovatelské službě, je myslím nastavena velmi dobře a to je pro mě zárukou, že jde naše město správným směrem. Pevně doufám, že nově zvolený zastupitel, ale také nový místostarosta, do tohoto soukolí zapadne dobře a město se bude i nadále dobře rozvíjen a prosperovat. Byl bych ale velice rád, kdyby v našem městě vymizel určitý druh klientelizmu, upřednostňování určitých věcí a firem před druhými a prosazování zájmů úzké skupiny lidí před zájmem obecným, jako tomu je v několika případech v současné době. Nechci vypichovat konkrétní případy, chci jen, aby se vedení města a nemyslím tím jen starostu s místostarostou, zamyslelo nad současnou situací a v co možná nejkratší době ji začalo řešit a pokusilo se o nápravu mnoha věcí a uvedení chodu města do souladu a harmonie tak, aby fungovalo soudržně a lidé táhli všichni za jeden provaz tak, jako si to naše město, ale hlavně jeho občané bezesporu zaslouží. Pane starosto, Pavle, je především na tobě, abys tuto vizi naplnil a začal co nejdříve na nápravě některých věcí pracovat a pokusil se jako nejvyšší představitel města narovnat shora uvedené věci a zajistit bezproblémový chod města, ale i co nejkvalitnější a odpovědnou práci všech jeho zaměstnanců, kteří jsou naprosto skvělý kolektiv a zaslouží si za svoji vynikající práci jen chválu a ze strany lidí obdiv. Pokud mohu mít soukromou prosbu, dle mého názoru je zapotřebí, aby ses více věnoval městu, jeho občanům a především zaměstnancům, více všem naslouchal a méně se zajímal o věci ze širokého okolí, které našemu městu a jeho občanům moc pozitiv nepřinášejí. Jsme malé město a na politiku a správu velkého města nejsme nastaveni. Měli bychom zůstat sami sebou, rozhodovat se sami za sebe a v mnoha případech se neřídit názorem cizích lidí, kteří o našem městě a jeho mentalitě moc nevědí. Myslím, že pokud se budeme řídit vlastním rozumem, dotáhne to naše město nejdál ve všech směrech.

Vážený pane starosto, vašim prostřednictvím bych chtěl zároveň poděkovat všem lidem, se kterými jsem měl možnost za těch necelých devět let strávených v zastupitelstvu města Lázně Bělohrad a to nejen jako radní, ale především v posledních necelých pěti letech jako místostarosta, za spolupráci, moc dobře se mi na městě a pro město pracovalo a pracoval jsem zde rád. Zároveň velice z celého srdce děkuji všem občanům města, ale hlavně svým voličům, pro které bude moje rozhodnutí asi zklamáním, za což se jim omlouvám a děkuji, že mi dali tolik příležitosti, významnou měrou se podílet na rozvoji našeho města, ať už v jakékoli oblasti jeho chodu.

Svým rozhodnutím chci zároveň uvolnit své místo novému člověku, který na tomto postu zcela jistě získá mnoho nových zkušeností a úhlů pohledu na svět, stejně jako tomu bylo v mém případě.

Ještě jednou velice děkuji a přeji jak vám, pane starosto, tak i všem skvělým zaměstnancům města, spolupracovníkům, zastupitelům a především občanům, krásné a pohodové dny.

Jan Pavlásek

Rezignace Jana Pavláska - pdf soubor