Volební program

Zachování volné pozemkové rezervy v centrálních částech města

... prodej městských pozemků do soukromých rukou má smysl pouze v případě výstavby rodinných domů nebo staveb prospěšných obyvatelům města, tak tomu však v současnosti není

Zpracování plánu obnovy a zachování bytového fondu

... nejdříve musíme vědět, jak chceme s městskými byty do budoucna nakládat a vzápětí je dobré si říct, co nám to přinese a kolik nás to bude případně stát

Zefektivnění nákupů a následného využívání majetku města

... viděli jste například někdy při práci stroj na opravu asfaltového povrchu městských silnic zakoupený za 359.000,- Kč?

Podpora seniorského bydlení a pečovatelské služby včetně denního stacionáře

... stáří čeká na každého z nás a my bychom rádi přispěli k tomu, aby to byla plnohodnotná část života

Dokončení, rozvoj a obnova dopravní infrastruktury a inženýrských sítí

... tekoucí voda, svítící žárovka a nerozkopaný chodník by měly být běžný standard. Některé silnice v majetku města, jako například ve Hřídelci, z Lánů do H. N. Vsi nebo v části bělohradského sídliště již hlasitě volají po rekonstrukci.

Vytvoření podmínek pro další výstavbu rodinných domů

... slušné bydlení je jedním ze základů spokojené rodiny

Výstavba městského úřadu a rekonstrukce dalších objektů v majetku města

... množství peněz v rozpočtu města se v posledních letech zvýšilo a takové budovy jako Památník K. V. Raise, nebo další objekty v přilehlých obcích by si určitě rekonstrukci a využití pro kulturní a společenské akce zasloužily

Maximální využití dotačních programů ve prospěch občanů

... ale ne systémem „na co je dotace, to se udělá, ostatní počká“, ono ostatní by se totiž nemuselo dočkat

Snaha o převod majetku TJ Sokol LB do vlastnictví města

... převod budovy sokolovny a přilehlých pozemků jako celku do majetku města umožní plnohodnotnou spolupráci města a Sokolů při rekonstrukci budovy na sportovní a kulturně společenské centrum a tím její opětovný rozkvět

Jednání o převodu majetku ve vlastnictví kraje

... usilovat o převod budovy školy SOU, sportovní haly a areálu Kotykův mlýn do majetku města v případě, že tato škola bude zrušena a následně využít tyto nemovitosti pro potřeby občanů

Výstavba letní restaurace v Bažantnici

... a tím, alespoň částečně, navrátit ztracený lesk parku Bažantnice

Revitalizace rybníku Pardoubek

... nejen ve vedrech letošního léta by to bylo víc než užitečné

Větší angažovanost zastupitelů a radních při projednávání otázek důležitých pro fungování města

... finanční odměna zastupitele by neměla být jen za účast, koneckonců za tu je občerstvení na jednání zastupitelstva

Revize struktury a funkčnosti městského úřadu a příspěvkových organizací

... nenakupujeme zbytečně služby, které by mohli odborně zajistit stávající pracovníci úřadu?

Podpora všech typů školských zařízení ve městě

... cílem je spokojené dítě připravené do života

Podpora sportu a spolkové činnosti ve městě a spádových obcích

... dostat děti od obrazovek a displejů je velká výzva, ale přesto se o to chceme pokusit

Podpora organizace co nejširší škály kulturních akcí

... nejen prací živ je člověk

Zřízení dopravní komise a zadání zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě

... nejen parkování v okolí lázní je problémem současného Bělohradu

Zintenzivnění fungování bezpečnostní agentury podpořené instalací kamerového systému

... slušným a chápavým lidem stačí říct, když se mezi námi objeví ti ostatní, pomůže jen vidina zaznamenaného přestupku

Oboustranně výhodná spolupráce s lázněmi

... spokojený pacient či návštěvník je nejlepší vizitka a zdroj příjmů dobře fungujícího lázeňského města

Nezvyšování poplatků za komunální odpad, daně z nemovitosti ani poplatku za psa

... rádi bychom napsali, že poplatky chceme zrušit, ale brání nám v tom to, že náš program chceme plnit

Vytvoření nových webových stránek města s důrazem na přehlednost pro občany

... informaci musí být jednoduché získat a stejně tak sdělit svůj názor, hledání si necháme do lesa

Větší apel na majitele nemovitostí, které svým vzhledem hyzdí naše město

... zákonných možností není mnoho, ale jsou a když je spojíme s vytrvalostí